Home / Par BJMK / BJMK vēsture

BJMK vēsture

Viss sākās 2004. gada vasarā, kad 2 jauni ģitāristi meklēja kādu, kas varētu pasniegt ģitāras nodarbības. Viņi atrada Endiju Rozenbergu, kurš tajā laikā pasniedza sintezatora nodarbības, taču bija zināms, ka Endijs pieprot arī ģitārspēli un nodarbības varēja sākties. Līdz vasaras beigām jau bija 4 ģitāristi. Pirmie BJMK audzēkņi bija Sergejs un Edgars (tagadējie „On The Roof” ģitāristi) un Paulis un Arčijs – jau divus gadus BJMK goda biedri, kas diezgan cieši saista savu ikdienas dzīvi ar mūziku – Paulis studē skaņu režiju Viļņas Mūzikas un teātra akadēmijā, savukārt Arčijs mūzikas menedžmentu Kultūras koledžā, paralēli menedžējot grupu „Between The Lines”. Šie četri, tajā laikā pusaugu ģitāristi ir visa pamatā. Viņi cītīgi gatavojās nodarbībām, ar savu attieksmi ik nedēļu iedvesmojot Endiju. Endijs tajā laikā teica, ka esot liels prieks ar viņiem strādāt, jo katru reizi, kad tiek uzdots kaut kas jauns un interesants, viņiem acīs parādoties „uguntiņa”, un tajā brīdī esot skaidrs, ka šim darbam ir liela nozīme.

Un tā – 2004. gada oktobra nogalē Endijs un Zane Reinberga dibināja biedrību „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, biedrības pamatmērķis, tāpat kā tagad, bija sniegt Jelgavas un apkārtējo pilsētu bērniem un jauniešiem iespēju brīvajā laikā apgūt kāda instrumenta spēli. Nodarbības sākotnēji notika dažādās ne – bjmk telpās, bija jau mazliet vairāk par 10 audzēkņiem un tika pieaicināti arī jauni pasniedzēji – Tonijs Šabovics – klasiskās un flamenko ģitāras pasniegšanai, un Ēriks Upenieks – elektriskās ģitāras pasniegšanai.

2006.gada martā BJMK ir jau tuvu 30 dalībnieku, un notiek ģitāras meistarklase Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, arī šoreiz Artūra Kutepova vadībā

Pēc meistarklases visi BJMK biedri aizpilda anketas par BJMK – daži citāti no tām:
Ko Tu gribētu sasniegt saistībā ar mūziku?
„Noteiktu līmeni, lai varētu spēlēt grupā!” (Mārtiņš) „Gribu sasniegt visu, kas manos spēkos, jo vairāk, jo labāk!” (Sandra) „Iemācīties labi spēlēt giču, uztaisīt grupu, kļūt par rokstāru!” (Sergejs) „Neatkarību” (Ričards) „Ko gan citu – superstar!” (Paulis) „Apgūt pilnībā šo burvīgo instrumentu – ģitāru. Un tādu līmeni, ka viss jau ir sasniegts un tu vari nedarīt neko!” (Arčijs) „Izdot Wild Sweden elbūmu!!” (Frīdis)

Kas Tev patīk BJMK?
„Tas, ka nemuļķojas, bet ķeras pie īstām lietām.” (Reinis) „Viss! Gan bungas, gan arī skolotājs!” (Monta) „Viss no sākuma līdz beigām!” (Edgars) „Attieksme, koleģiālisms, nepiespiestības atmosfēra…. un Artūrs…” (Frīdis)

Kāpēc izvēlējies nākt uz BJMK?
„Jo bija labas atsauksmes un patika, ka jāmācās tikai ģitāras spēlēšana un nekas cits.”(Anna S.) „Jo man patīk ROCK!” (Garijs) „Manuprāt, vienīgā normālā mēģinājumu telpa Jelgavā.” (Ričards) „Jo tā teica mamma un tētis 🙂 ” (Arčijs)

Vai Tev pagaidām izdodas realizēt savas ieceres attiecībā uz instrumenta spēles apguvi?
„Jā, jo esmu jau iemācījusies vairākas gammas un dziesmu.”(Anna J.)

Kā Tu uzzināji par iespēju nākt uz nodarbībām BJMK?
„Kurš meklē, tas atrod.” (Edgars)

Kādu instrumentu Tu spēlē?
„Ģitāru un perspektīvā bungas un mandolīnu un obligāti akustisko basu!” (Frīdis)

Šīs meistarklases laikā Endijs secina, ka BJMK biedru ir jau tik daudz, ka ir nepieciešamas plašākas telpas. Neilgi pēc tam radās iespēja izmantot ēku Dobeles ielā 68. 2006.gada marta beigās BJMK pārceļas uz pašreizējām telpām un varētu teikt, ka tā sākas jauna BJMK ēra.