Home / Uncategorized / Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) sāk īstenot projektu „Mūzika vieno sabiedrību”

Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) sāk īstenot projektu „Mūzika vieno sabiedrību”

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu uzsāk projekta „Mūzika vieno sabiedrību” īstenošanu. Projekts paredzēts kā pasākumu kopums, kas vērsts uz saliedētu un pilsoniski aktīvu jauniešu kopienas veidošanu Jelgavā un tās apkaimē. Nozīmīgākā mērķa grupa projekta realizēšanas laikā ir bērni un jaunieši no Jelgavas ar dažādām sociālajām iespējām, un projekta galvenais uzvedums ir parādīt šiem bērniem un jauniešiem, kādas ir iespējas iesaistīties pilsoniskajos procesos un kādi no tā ir iespējamie ieguvumi viņiem pašiem un pārējai sabiedrībai.

Liela uzmanība projekta gaitā tiks pievērsta jauniešu sociālās atstumtības riskiem, piederības sajūtas Latvijai stiprināšanai un kritiskās domāšanas veicināšanai. Arī starppaaudžu saliedētība ir būtisks šī projekta aspekts, tāpēc projekta īstenošanas gaitā pievērsīsim jauniešu uzmanību tam, ko viņi var mācīties no saviem vecākiem un vecvecākiem, un aicināsim arī pieaugušos ieklausīties jauniešos un sadarboties.

 

Projekta gaitā notiks dažādi uz kopienas saliedēšanu vērsti pasākumi – brīvprātīgā darba talkas, labdarības koncerti, lekcijas un festivāls. Visa projekta gaita tiks piemērota un koordinēta, vadoties pēc valstī esošās situācijas sakarā ar vīrusa izplatību un noteiktajiem ierobežojumiem par cilvēku pulcēšanos un pasākumu norisi.

Pirmais pasākums plānots jau 2. jūnijā, kad brīvprātīgā darba talkā kopīgi sakopsim BJMK apkārtni Jelgavas vecpilsētā. Ņemot vērā esošos ierobežojumus vīrusa izplatības dēļ, šai talkai iepriekš jāpiesakās aizpildot anketu šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex4hLwH4i8k7bajU5EsGlffOWORa6MOlRLaInvB8FiWOYxjQ/viewform?usp=sf_link

Projekta gaitā, laikā līdz 31.10.2020., paredzēti arī labdarības koncerti, kuru mērķi varēs izdomāt paši koncertu dalībnieki, piemēram, vākt ziedojumus dzīvnieku patversmei vai jebkura cita sabiedrībai lietderīga mērķa atbalstīšanai. Kā arī izglītojoša lekcija/diskusija, par to kā bērniem un jauniešiem iesaistīties pilsoniskajā sabiedrībā un būt noderīgiem.

 

Viens no nozīmīgākajiem projekta pasākumiem būs brīvdabas festivāls Svētē,  „Līgotnēs”, kurā visas dienas garumā skanēs dzīvā mūzika, ko izpildīs gan BJMK aktīvie jaunieši, gan citi muzikālie jaunieši no Jelgavas apkaimes – atkarībā no tā, kādi būs atļautie pulcēšanās nosacījumi uz pašlaik plānoto festivāla nories laiku jūnijā. Festivāla laikā risināsies arī dažādas izglītojošas aktivitātes, radošās darbnīcas par kritisko domāšanu, bērnu tiesībām un pienākumiem, neformālās izglītības metodēm. Ja iespējams, būs arī izklaidējošā sadaļa – saliedēšanās sporta spēles, radošā rokdarbu telts, u.c. bērniem un jauniešiem interesējošas lietas.

Projekta „Mūzika vieno sabiedrību” realizētājorganizācija ir Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, kas jau 15 gadus aktīvi darbojas Jelgavā, veicinot bērnu un jauniešu interesi un aizraušanos ar mūziku kā kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu. BJMK līdz šim realizējis dažādus projektus, kas saistīti ar jauniešu aktivitāti, integrāciju, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī kuplinājis Jelgavas muzikālo dzīvi ikdienā!

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par šī raksta saturu atbild biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”.

#NVOFONDS2020