Par BJMK

BJMK ir organizācija, kas ietver sevī divas vienlīdz nozīmīgas struktūras: biedrību, nevalstisku organizāciju “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (no 2004. gada) un akreditētu izglītības iestādi “Privātā mūzikas skola “BJMK Rokskola”” (no 2008.gada).

Organizācijas unikalitāte ir spēja mūzikas izglītības procesu papildināt ar neformālās izglītošanās iespējām, saturīga brīvā laika un atpūtas piedāvājumu, bērnu un jauniešu iesaistīšanu dažādu projektu pasākumos, iespēju izmantot BJMK telpu un muzikālā inventāra resursu savu mērķu piepildīšanai.

BJMK mērķi no tā sākuma 2004.gadā līdz mūsdienām ir palikuši nemainīgi. Tie ir – sniegt Jelgavas (vai jebkuras citas pilsētas) bērniem un jauniešiem iespēju kvalitatīvi aizpildīt savu brīvo laiku, apgūstot kādu mūzikas instrumentu, un radīt jauniešos interesi un izpratni par mūziku.

Savas darbības laikā BJMK vienuviet pulcinājis talantīgākos un draudzīgākos mūzikas instrumentu pasniedzējus un jauniešus, kam interesē mūzika un kam ir vēlme mācīties un attīsties.

Mūziku un instrumentspēli BJMK iespējams apgūt divos veidos:

 1. Apmeklējot individuālas nodarbības vai nodarbības nelielās grupās interešu izglītības formātā- šis piedāvājums pieejams interesentiem jebkurā vecumā;
 2. Iestājoties BJMK Rokskolā un apgūstot profesionālās ievirzes izglītības programmu paralēli vispārējai izglītībai (sk. Sadaļu Rokskola)

Starp BJMK apgūstamajiem instrumentiem ir: elektriskā ģitāra, klasiskā ģitāra, akustiskā ģitāra, basģitāra, bungas, saksofons, klavieres, ukulele. BJMK piedāvā arī individuālāss vokāla nodarbības.

Interešu izglītības ietvaros darbojas arī vairāki pulciņi: BJMK Koris, Ģitāristu ansambļi, Rokmūzikas ansamblis.

Kopš BJMK pastāvēšanas sākuma līdz šim brīdim BJMK biedru statusā ir bijuši vairāk nekā 2000 jauniešu un vismaz 40 pasniedzēji.

Svarīgi zināt un saprast, ka BJMK nav konveijers, kurā visi ir vienādi un kur viņu domām un personībām netiek piešķirta nozīme. Mums ir svarīgs tieši TAVS viedoklis par instrumenta apguves veidu, par muzikālo stilu, kas interesē Tevi, un brīžos, kad gribas padoties, vienmēr būs kāds, kas piedāvās spēcīgu plecu!

Ņemam vērā, ka ne katram spēlēt gribētājam ir savs instruments (piemēram, bungas) tādēļ BJMK ir tehniski labi nodrošinātas telpas un vienmēr ir iespējams izmantot kādu no uz vietas esošajiem instrumentiem, kā arī pieejams plašs skaņu aparatūras klāsts.

Lepojamies, ka BJMK valda bezgala neformāla gaisotne. Pasniedzēji ar jaunajiem censoņiem komunicē, cienot katra viedokli! Mēs visi šeit esam draugi, kas rada cits citam veselīgu konkurenci.

BJMK regulāri norisinās dažādi pasākumi: gan koncerti, gan jam sesijas, gan meistarklases, gan vienkārši atpūtas vakari, diskusiju vakari, utt. Savukārt vasarās BJMK rīko mūziķu radošās nometnes, kuru laikā iespējams pilnveidot savas zināšanas un izklaidēties radošā atmosfērā. BJMK piedalās dažādos starptautiskos projektos un apmaiņās. BJMK biedriem ir iespēja braukt uz jauniešu apmaiņām ārpus Latvijas, kā arī piedalīties tajās, kurās BJMK uzņem citu valstu jauniešus pie sevis.

BJMK ir viena no aktīvākajām nevalstiskajām organizācijām, kas nepārtraukti attīstās. Katra mūsu skaņa mums dod jaunas idejas un spēku rosīties. Tieši tādēļ jau mūsu sauklis ir Bērnu un jauniešu mūzikas klubs – Tavas izaugsmes spārni!! Mēs dosim spārnus arī Tev!

Biedrība ``Bērnu un Jauniešu Mūzikas Klubs``

 • Neformālā izglītība (caur mūziku, brīvā laika pavadīšanu un projektiem)
 • Mēģinājumu telpas jaunām un jau pieredzējušām grupām
 • Pilsētas, Latvijas un Eiropas mēroga projektu realizācija un dalība tajos (tai skaitā Eiropas Brīvprātīgā darba projekti)
 • Pasākumi bērniem un jauniešiem, iespēja apmeklēt jauno mūziķu koncertus bez maksas, un pavadīt laiku kopā ar līdzīgi domājošiem vienaudžiem neformālā atmosfērā
 • Atbalsts un iespēja grupām sevi popularizēt (koncertēšanas iespējas un publicitāte)

Privātā mūzikas skola ``BJMK Rokskola``

 • Iespēja mācīties akreditētā profesionālās ievirzes mūzikas skolā, 5 gadu garumā programmas “Rokmūzika” ietvaros apgūstot teorētiskas un radošas lietas, kas jāzina katram jaunajam skatuves māksliniekam
 • Iespēja apgūt licencētas interešu izglītības programmas:
  • Individuālas instrumentspēles vai vokālās nodarbības
  • Grupu nodarbības: mācību rokgrupa, ģitāristu orķestris