Home / Projekti / Sociālās iekļaušanas projekti

Sociālās iekļaušanas projekti

„Zemgales tīkls. Čigānu kopienu kultūrsadarbība”

Integrācijas projekts, ko organizēja „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” risinājās trīs mēnešus – visu vasaru – un noslēdzās septembra vidū. Projekta centrā – grupa „Jagori” ar bungu skolotāju Māri priekšgalā. Grupa bija sagatavojusi atraktīvu koncertprogrammu, ar kuru uzstājās Zemgales novadā, ar mērķi ieinteresēt latviešus par čigānu kultūru un motivēt čigānus būt sabiedriski aktīviem, popularizēt savu kultūru. Visiem klātesošajiem bija iespēja dziedāt līdzi, un pat dejot, ja bija vēlēšanās. Pasākumu ietvaros klātesošie tika arī informēti par to, kas ir biedrība, un iepazīstināti ar divu biedrību – „Bērnu un jauniešu mūzikas kluba” un „Iniciatīva” darbību, mērķiem un iespējām līdzdarboties.

Grupa „Jagori” ir lielisks piemērs tam, ka var notikt sekmīga latviešu un čigānu sadarbība un ka latviešiem interesē čigānu dziesmas un dejas, – grupas sastāvs ir internacionāls. Pateicoties Valsts programmai, kas atbalsta čigānu integrāciju, grupai bija iespēja sagatavot veiksmīgu programmu un iepazīstināt ar to visus pasākumu apmeklētājus. Kopumā projekta norises laikā grupas „Jagori” sniegumu noskatījušies ap piecsimt interesentu.

Vēl viens projekta mērķis bija ne tikai veicināt komunikāciju starp čigāniem un latviešiem, bet arī uzlabot saziņu starp pašiem čigāniem. Šie pasākumi darīja visu apmeklētāju sirdis un prātus atvērtākus, garantējot – nākotnē sadarbošanās turpināsies!