Home / Projekti / LEADER

LEADER

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”
Daudzfunkcionāla brīvdabas aktivitāšu centra izveide Tērvetes pagastā
19-06-AL30-A019.2201-000002 

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai(sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu nr. 19-06-AL30-A019.2201-000002 ir uzstādījusi moduļu ēku un skatuves grīdu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests