Home / Projekti / Jauniešu Iniciatīvas / Zaļais spogulis

Zaļais spogulis

Projekts “Zaļais spogulis” ir jauniešu iniciatīvas projekts, kas tiek īstenots Eiropas programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis ir radīt jaunas, oriģinālas galda ekospēles, tādējādi caur dabai draudzīgām aktivitātēm pievēršot iesaistītos jauniešus iespējamajai nākotnes profesijai vai nodarbei. Šobrīd jau izgudrotas un top septiņas dažādas ekospēles – katra spēle ir ekoloģiska vai nu spēles tapšanā pielietoto materiālu ziņā vai arī pieskaras kādai no dabas un ekoloģijas tēmām. Visas spēles izdomājuši un izstrādājuši bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 23 gadiem.

Spēļu idejas tapa speciāli projekta ietvaros organizētā treniņprogrammā “Ekobrāļi”: treniņprogrammas laikā tapa spēļu aptuvens dizains un noteikumi. Pēc šiem materiāliem tapa spēļu grafiskais attēlojums, lai tālāk tās varētu nodot ražošanā galdniecībā, bet materiālus, kuriem nepieciešama apdruka – tipogrāfijā.

Paralēli tam regulāri notiek arī spēļu izspēlēšana testa grupās – lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izstrādātu noteikumu detaļas.
Kad visas spēles būs gatavas lietošanai, tās tiks izvietotas gan BJMK, gan citos sabiedriskos objektos Jelgavā, lai tās varētu izmēģināt un novērtēt plašāk.

Pagaidām katra no spēlēm top vienā īpašā signāleksemplārā: tiek domāts par katras spēles izskatu, lai tā būtu ne tikai spēlējama, bet reizē arī kalpotu kā interesants dizaina objekts – tāpēc spēles top palielinātos formātos.

Projektam “Zaļais spogulis” īpaši izveidotajā mājaslapas sadaļā, kur var tuvāk iepazīties ar projekta gaitu. Tiks publicētas arī gatavo spēļu fotogrāfijas un detalizēti noteikumi, kā arī katras spēles atrašanās vieta. Šobrīd iespējams iepazīties ar katras spēles ideju un tās autoriem.

Projekts sākās 2010. gada jūlijā, ražošanas un īstenošanas aktivitātes noslēgsies 2011. gada februāra beigās, bet arī pēc tam turpināsies spēļu un projekta rezultātu popularizēšana.

Saites uz līdzšinējām publikācijām:

http://www.zz.lv/portals/lietotaju_raksti/raksts.html?xml_id=24123
http://www.jelgavnieki.lv/?act=10&art=17975

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvērtās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ekospēles ražošanas procesā!

Projekta “Zaļais spogulis” ietvaros tapušās jauniešu radītās spēles nonākušas līdz īstajam ražošanas procesam! Kā jaunieši paši secinājuši: visgrūtākais bija skaidru noteikumu izveide un pierakstīšana! Lai varētu izveidot noteikumus pēc iespējas precīzākus, katru spēli vajadzēja vairākas reizes testēt, lai pārliecinātos par dažādām situācijām, kas var katras spēles gaitā izveidoties. Par dažiem noteikumu punktiem joprojām notiek aktīvas diskusijas, bet spēļu koka detaļu rasējumi jau nonākuši galdnieka darbnīcā un top par īstām taustāmām spēlēm.
Kad visas spēles būs gatavas, tās būs iespējas izmēģināt gan BJMK uz vietas, gan arī citās sabiedriskās vietās, par kurām tiks atsevišķi paziņots.
Plānots, ka visas spēles varēs spēlēt jau Karjeras nedēļā!
Pagaidām interesenti var iepazīties BJMK mājaslapas sadaļā Projekti->Jauniešu iniciatīvas->Zaļais spogulis-> Spēles var iepazīties ar katras spēles ideju un grafisko attēlu, kā arī uzzināt, kuri no jauniešiem ir bijuši klāt pie katras konkrētās spēles izveides un tapšanas!


Ieskats “Ekobrāļu” aktivitātēs

Pašā vasaras noslēgumā BJMK jaunieši kopā ar citiem radošiem jauniešiem 5 dienas pavadīja treniņprogrammā “Ekobrāļi”, izstrādājot idejas, dizainu un noteikumus jaunām ekoloģiska rakstura un materiālu spēlēm. Šobrīd darba grupas izstrādātās ekospēļu idejas ir nonākušas pie speciālistiem, kas izveidos ekospēļu modeļus, pēc kuriem tālāk notiks spēļu ražošana.

Tomēr treniņprogrammā notika ne tikai spēļu veidošana, bet arī dažādas citādas aktivitātes. To, kā noritēja Ekobrāļu vakari, kuros katra darba grupa prezentēja savu īpašo kultūru ar tai raksturīgām tradīcijām, kas tika apgūts, mācoties citu meistarstiķus un pat to, kā nācās projekta gaitā iesaistīt vietējos iedzīvotājus, varat skatīt bildēs!

P.S. Dažas aktivitātes – piemēram, sēņošana, palikušas ārpus kadriem

Pievienots: 21 oktobrī, 2010


Noslēgusies BJMK organizētā treniņprogramma “EKOBRĀĻI”

No 25. līdz 29. augustam bērniem un jauniešiem no BJMK, Jelgavas, Rīgas un Ogres novada bija iespēja piedalīties treniņprogrammā “Ekobrāļi”, kas tika īstenota Koknesē projekta “Zaļais spogulis” ietvaros.

Programmas ietvaros tās dalībnieki dzīvoja skaistas dabas ieskautā vidē un ģenerēja radošas ideja ekoloģiskām spēlēm: gan izstrādāja spēļu noteikumus, gan dizainu, gan veica šo spēļu izmēģinājumus.

Paralēli šim sarežģītajam radošajam darbam projekta dalībnieki mācīja cits citam savas interesantākās prasmes, katra Ekovienība veidoja savus nacionālos Ekovakarus, prezentējot līdz šim nezināmas kultūras, devās ekspedīcijās, viesojās “Likteņdārzā”, daži pat pirmo reizi mūžā izmēģināja kā ir sēņot mežā!

Caur visām šīm nodarbēm dalībnieki apguva prasmi darboties grupā, paust savas idejas un prezentēt savu darbu rezultātus. Treniņprogramma bija laba iespēja katram dalībniekam uz sevi paraudzīties no jauna skatu punkta un – ieraudzīt sevi “Zaļajā spogulī”.

Projekta dalībnieki arī kopīgi izstrādājuši projektaa logo, kura vizuālo versiju uzzīmējusi viena no projekta dalībniecēm – Elmi. Treniņprogrammas dalībnieki pateicas līdzšinējiem projekta atbalstītājiem – kafejnīcai “Silva”, reklāmas un dizaina studijai “212″ un uzņēmumam “Fazer”. šie uzņēmumi atbalstīja treniņprogrammu ar savu produkciju, un visi projekta dalībnieki apstiprina, ka šo uzņēmumu produkcija ir lieliska! Treniņprogramma “Ekobrāļi”bija tikai viens no projekta posmiem: turpmāk paredzēta visu izgudroto spēļu atkārtota izmēģināšana, noteikumu un dizaina precizēšana un tad jau sekos ieviešana dzīvē! Katrs varēs iepazīties ar šīm spēlēm gan dzīvē, gan internetā!

BJMK saka lielu paldies visiem treniņprogrammas dalībniekiem par radošo izdomu un nenogurstošo izgudrotāju garu! Tiksimies arī turpmākajā projekta gaitā!

Pievienots: 12. oktobrī, 2010


„Zaļajā spogulī” sevi no jauna ierauga un iepazīst gandrīz 30 BJMK jaunieši!

Šī gada jūlijā ir sācies aizraujošs jauniešu iniciatīvas projekts „Zaļais spogulis”, ko realizē biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK). Projekts, kas jau piesaistījis daudzu jauniešu interesi, ietver sevī treniņprogrammu „Ekobrāļi”, kuras laikā notiks darbošanās ekoloģiskā vidē, tiks popularizētas videi draudzīgas jauniešu nodarbošanās iespējas, kā arī, izmantojot neformālās izglītības metodes, veidotas idejas galda ekospēlēm. Šīs spēles pēc treniņprogrammas noslēguma tiks ieviestas dzīvē un būs pieejamas apskatīšanai un lietošanai arī plašākam Jelgavas iedzīvotāju lokam.

Projektu ”Zaļais spogulis” sadarbībā ar BJMK veido un organizē Jelgavas jauniešu grupa, kuras mērķis ir projekta laikā iegūt jaunas prasmes un rast idejas par savu iespējamo nodarbošanos.

„Zaļais spogulis” kopumā ilgs sešus mēnešus, galvenā norises vieta -Jelgava. Visa projekta gaitā kopumā tajā iesaistīsies 35 dzīvespriecīgi jaunieši no Jelgavas (10 darba grupas dalībnieki, kas atbildīgi par projekta gaitu, un 25 jaunieši, kam būs iespēja iesaistīties tikai treniņprogrammā, vecumā no 14 līdz 22 gadiem). BJMK aicina interesentus pieteikties treniņprogrammai „Ekobrāļi”, jo pagaidām vēl ir brīvas vietas.

Šobrīd darba grupai, kurā daudziem jaunajiem organizatoriem šī ir pirmā pieredze projektu veidošanā, kopējiem spēkiem jārisina jautājumi treniņprogrammas izveidei: budžeta plānošana, nepieciešamo materiālu iegāde, sponsoru un atbalstītāju piesaistīšana, kā arī jāstrādā pie programmas satura. Biedrības mājas lapā tiks izveidota atsevišķa projekta sadaļa, notiek radošs darbs pie projekta simbola izveides.

Pēc paveiktajiem sagatavošanās darbam sāksies paredzētā piecu dienu treniņprogramma „Ekobrāļi”, kura norisināsies Koknesē. Jauniešiem būs iespēja attīstīt savas komunikācijas, radošās un praktiskās prasmes, kā arī labi pavadīt laiku domubiedru pulkā.

Atgriezušies Jelgavā, jaunieši turpinās darbu pie projekta, nodrošinot treniņprogrammas laikā izgudroto ekospēļu ieviešanu un popularizēšanu.

„Šis projekts tika finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvērtās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Pievienots: 30. jūlijā, 2010

Četras karaļvalstis?

4karalv

Spēles mērķis – iekarot pēc iespējas plašākas teritorijas karaļvalstīs! Pilnīga uzvara un konkurentu sakāve iespējama, ieņemot visas četras bāzes!

Šajā spēlē, kas norisinās uz koka laukuma, teritoriju iekarošana un aizstāvēšana notiek ar dažādu uzbrukuma un aizsardzības kartiņu palīdzību, starp kurām atrodamas arī īpaši spēcīgas kartiņas! Savu teritoriju iespējams sargāt arī, izmantojot koka mūrus. Piederošās, apgūtās vai iekarotās teritorijas to saimnieki var apzīmēt ar savas krāsas čipiem, bet piederošajās bāzēs – izkārt savas karaļvalsts karogu!

Spēlē var piedalīties 2 vai 4 spēlētāji vecumā no 8 gadiem, bet spēle ir interesanta visu vecumu spēlētājem! Spēles ilgums – apmēram no pusstundas līdz pusotrai stundai (atkarīgs no tā, ko spēlētāji uzskata par uzvaru).

SONY DSC

Spēles izgudrotāju komanda darba procesā

Spēles autori: Artūrs Knope, Dārta Apsīte, Toms Ūdris, Jānis Zalcmanis, biedrība „BJMK”

Konsultēja: Ervīns Ramiņš, Zane Reinberga

Spēle testa versijā izmēģināja biedrības „BJMK” jaunieši.

Dizaina autors: Jurģis Narvils

Eko Pilsēta?

ekopilseta

Spēles kopējais mērķis – uzbūvēt ekopilsētu -, bet katra dalībnieka mērķis spēles gaitā: līdz spēles beigām atbrīvoties no pēc iespējas vairāk figūrām.

Spēlētājiem, pateicoties dažādajiem attēliem, kas jāsaliek telpiski pa visu spēles laukumu, kā arī dažādajām spēles starta situācijām, iespējams izveidot neskaitāmas figūru kombinācijas: spēlē faktiski nav iespējams atkārtot vienu un to pašu situāciju, vēl jo vairāk tāpēc, ka spēles gaitu interesantāku un neparedzamāku padara metamais kauliņš – tas nosaka, kura no figūrām būs nākamā, kas jācenšas ievietot laukumā!

Spēle piemērota visu vecumu spēlētājiem, bet bērniem līdz 6 gadu vecumam iespējams to spēlēt bez noteikumiem, tādējādi vienkārši attīstot telpisko domāšanu.

Spēles autori: Gatis Grosgalis, Toms Kagainis, Rūdolfs Bartuševics, Ļena Klimanoviča, biedrība „BJMK”

SONY DSC

Spēles izgudrotāju komanda darba procesā

Spēli testa versijā spēlēja biedrības „BJMK” bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 25 gadiem.

Konsultēja: Zane Reinberga

Spēles grafiskā konstrukcija: Edgars Kazulis

Ceļarullis?

celarullisSpēles mērķis – ripinot ceļaruļļus un ievērojot īpašos ceļaruļļu satiksmes noteikumus -, iebraukt tālākajā garāžā (pa diagonāli no sākuma pozīcijas).

Ceļaruļļu braukšanas noteikumus pastāv nobraucamās distances ierobežojumi, toties ir atļauts ietriekties citu komandu ceļaruļļos, tādējādi izmainot spēles gaitu!

Spēlētāju skaits – 2 vai 4, spēlētāju vecums – sākot no 6 gadiem, bet no 2 līdz 6 gadu vecumam šo ekospēli iespējams spēlēt bez noteikumiem! Spēle ir piemērota arī pavisam maziem spēlētājiem, jo nesatur sīkas detaļas 🙂 Spēles ilgums- apm 15 minūtes.

Spēles autori: Biedrības „BJMK” kolektīvs, biedrība „BJMK”

SONY DSC

Treniņprogrammas “Ekobrāļi” dalībnieki – katrs ar savām idejām iesaistījās spēļu tapšanā

Spēles laukuma konstrukcija: Edgars Kazulis

Spēles laukuma dizains: Jurģis Narvils

Ekoveiksme?

piramida

Izglītojoša rakstura spēle! Dalībnieki pakāpienu pa pakāpienam dodas kalna virsotnē, pa ceļam sastopoties ar dažādām situācijām, kurām jārod risinājumi! Jo labāks risinājums, jo vairāk punktu spēlētājs iegūst. Kāpšana kalnā notiek ar divu netradicionālu metamo kauliņu palīdzību – to vērtības ir gan ar plusa gan mīnusa zīmi!

Galda spēle „Eko veiksme” ir radīta, lai pastāstītu vairāk par ekoloģiskām problēmām un iepazītos ar to, cik dažādi cilvēki var attiekties pret šīm problēmām. Šie jautājumi ir aktuāli gan pieaugušajiem, gan bērniem, tādēļ vecuma ierobežojumi spēlētājiem nepastāv (vienīgais noteikums – dalībniekam jāmāk lasīt 🙂

Spēle var kalpot pat kā labs interaktīvs palīglīdzeklis dabaszinību stundās pamatskolā!

Spēles mērķis ir sasniegt kalna virsotni un sakrāt visvairāk punktus. Spēlē var piedalīties 2 līdz 8 spēlētāji.

Spēles autori: Emīls Zalcmanis, Darja Aļeiņikova, Liāna Mihailova, Aleksejs Klimanovičs, piedaloties Ļenai Klimanovičai, biedrība „BJMK”

SONY DSC

Spēles izgudrotāju komanda darba procesā

Spēles laukuma konstrukcija: Edgars Kazulis

Konsultēja: Ieva Reinberga, Endijs Rozenbergs

Pudele/Bottle?

pudele

Spēle – labirints -, kurā spēlētāji virzās uz priekšu ar metamo kauliņu palīdzību. Spēles vienkāršākajā variantā uzvar tas, kurš pirmais nonāk labirinta galā, nostājoties uz finiša lauciņa ar precīzu soļu skaitu. Spēles gaitu aizraujošāku padara „maģiskās sienas”, kurām var iziet cauri.: tādējādi maršruts uz labirinta finišu katru reizi var būt atšķirīgs. Spēlei ir iespējami dažādi spēlēšanas veidi: ja spēlētāji nolemj sadalīties „bēdzējos” un „ķērējos”, tad „ķērēju” mērķis un panākt „bēdzējus” un atņemt viņiem piederošās „maģiskās sienas”.

Spēle rosina gan stratēģisko domāšanu, gan telpisko uztveri.

Dalībnieku vecums – sākot no 6 gadiem. Skaits – 2 līdz 4

Spēles autori: Toms Kagainis, Gatis Grosgalis, Rūdolfs Bartuševics, biedrība „BJMK”

SONY DSC

Spēles izgudrotāji radošas prezentācijas brīdī

Konsultēja: Ieva Reinberga

Laukuma konstruktīvais risinājums: Edgars Kazulis

Kalnu Karalis?

kalnukaralis

Spēles mērķis – savākt pēc iespējas vairāk punktu, slidinot spēles šaibas tās mērķī! Spēle ir vienkārša un ātra. Tajā var piedalīties divi, trīs vai četri spēlētāji (sākot no apm. 6 gadu vecuma un vecāki bez vecuma ierobežojumiem). Spēles jautrība slēpjas ne tikai iespējā precīzi trāpīt mērķī, bet arī iespējā izslidināt no mērķa citu spēles dalībnieku šaibas, jo spēles punktu kopsumma tiek skaitīta tad, kad visi spēlētāji ir izlietojuši savas 5 šaibas.

Spēles autori: Emīls Zalcmanis, Darja Aļeiņikova, Liāna Mihailova, Aleksejs Klimanovičs, piedaloties Ļenai Klimanovičai, biedrība „BJMK”

SONY DSC

Radošs brīdis jaunu ideju uzņemšanai!

Ideja tapusi, pateicoties Matīsam Zalcmanim

Spēles laukuma grafiskā konstrukcija: Edgars Kazulis

Spēli īpaši atbalsta veikals dbdaba (www.dbdaba.lv)

The End?

theend

Spēles mērķis – pirmajam sasniegt spēles laukuma centru. Nokļūšanu spēles centrā apgrūtina gan dažādas dabas stihijas, kas, piemēram, var spēlētāja spēles figūru negaidīti atmest atpakaļ kādā no apļa ārējiem lokiem, kā arī citi spēlētāji, kam var būt atšķirīgas intereses! Spēlētāji dalās pasaules glābējos un ļaundaros, un, atkarībā no tā, kurš pirmais iekļūs spēles centrā, izšķirsies planētas liktenis!

Spēlētāju vecums – no 10 gadiem, ilgums – apm. 30 minūtes

Spēles autori: Elmi Terjavjainen, Paulis Kožurovs, Marija Monhait, Valērija Monhait, biedrība „BJMK”

SONY DSC

Spēles radītāju komanda

Spēles laukuma dizains, datordizains: Elmi Terjavjainen

Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras Ģenerāldirektorāts

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. visa informācijas, kas atrodama šajā mājaslapas sadaļā atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Programma “Jaunatne Darbībā” (“Youth in Action”)

Jaunatne darbībā ir Eiropas Savienības neformālās izglītības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem. Programma Jaunatne darbībā tiek īstenota laikā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Tā ir turpinājums iepriekšējai programmai Jaunatne. Projekts “Zaļais spogulis” ir īstenots šīs programmas ietvaros, apakšprogrammā ar nosaukumu “Jauniešu iniciatīvas”. Šīs apakšprogrammas mērķis ir motivēt jauniešos darboties patstāvīgi, apgūt daudzas noderīgas lietas pašiem, un caur savu aktivitāti sniegt ieguldījumu arī vietējā sabiedrībā. šajā gadījumā jaunieši daudz ko iemācījās veidojot spēles, kas būs interesantas un noderīgas ne tikai tiem, kas bija tieši iesaistīti projektā, bet arī vienaudžiem un pieaugušajiem.

Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”

Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Projekts “Zaļais spogulis” pateicas JSPA par lielisko sadarbību visu līdzšinējo projektu gaitā!

Fazer

Treniņprogrammas “Ekobrāļi” dalībnieki un projekta organizatori pateicas “Fazer” maiznīcai par garšīgo maizi!

Silva

Kafejnīca “Silva” sniedza savu atbalstu projektam “Zaļais spogulis”, dalībniekiem uz treniņprogrammas norises vietu līdzi dodot svaigus pīrāgus un biezpienmaizes! Pēc sarežģītā radošā darba visiem garšoja īpaši labi! Paldies!

db daba

Veikals “dbdaba” ir projektā “Zaļais spogulis” tapušās spēles “Kalnu karalis” īpašais atbalstītājs!

212

Paldies “212” – kreatīvai reklāmas un dizaina studijai – par īpaši projekta dalībniekiem izgatavotajām ekosomām!