Home / Uncategorized / Biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” aktivitātes starptautiskā arēnā

Biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” aktivitātes starptautiskā arēnā

No 3.līdz 7.novembrim biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” pārstāve Indra Kāle, piedalījās SOHO neformālās izglītības apmācībās “Eiropas brīvprātīgā darba atbalsta personām”, kas norisinājās Vila de Gaia pilsētā Portugālē.

Apmācībās Eiropas brīvprātīgā darba projektu realizēšanas pieredzē dalījās divdesmit seši dalībnieki no sešpadsmit valstīm – Austrijas, Horvātijas, Somijas, Vācijas, Grieķijas, Maltas, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Turcijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Albānijas, Melnkalnes, Latvijas un Lietuvas.

Galvenās tēmas par kurām tika diskutēts apmācībās, bija mācīšanās process neformālās izglītības kontekstā Eiropas brīvprātīgā darba projektā, Eiropas brīvprātīgā darba brīvprātīgo atlases process, atbalsts Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem, projekta laikā palīdzot izvirzīt un sasniegt individuālos mācīšanās mērķus, Eiropas brīvprātīgā darba projektu īstenošanā iesaisīto pušu pienākumi un atbildība, kā arī sadarbības nozīmība kvalitatīvu projektu izstrādē un realizēšanā.

Jauniegūtās zināšanas Indra varēs likt lietā, veicot mentora pienākumus, jo pēc vairāku gadu pārtraukuma biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” ar Eiropas Savienības atbalstu  programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” ietvaros īsteno projektu “Let`s Rock 2016”,  kurā  laika posmā no 2016.gada septembra līdz 2017.gada augustam uzņem Eiropas brīvprātīgā darba veicēju.

Šoreiz tas ir Samuels Saia no Itālijas. Samuela rīkotās aktivitātes un ieguldītais darbs ikdienā būs kā pievienotā vērtība organizācijai.

Samuels jau ir uzsācis īstenot divas no savām iniciatīvām – izveidojis ansambli, kurā  aicina ikvienu interesentu piedalīties, lai kopīgi attīstītu dziesmu rakstīšanas prasmes, kā arī vada itāļu sarunvalodas klubiņu.

Ārpus jau minētajām aktivitātēm Samuels apmeklē privātas nodarbības estrādes vokālā,  piedalās akcijā “BJMK Tavā skolā”, rūpējas par to, lai aparatūra mēģinājuma telpās būtu kārtībā, lai pasniedzējiem, uzsākot nodarbības, klašu telpās būtu nepieciešamais aprīkojums, kā arī reizi nedēļā palīdz pieskatīt ofisu, kurš gandrīz vienmēr ir pilns ar jauniešiem, apmeklē latviešu valodas kursus utt. Drīzumā Samuels uzsāks vadīt arī regulāras JAM sesijas.

Brīvajā laikā Samuels maksimāli daudz cenšas pavadīt laiku, iepazīstot vietējos jauniešus, tuvāku un tālāku apkārtni, pilnveidojot savas prasmes ģitārspēlē utt. Samuels pat ir paspējis sevi izaicināt, Rīgā iejūtoties ielu muzikanta ādā.

Lai arī joprojām Samuels cenšas adaptēties dzīvei Latvijā, saskaroties ar sadzīves rakstura grūtībām, kā arī piedzīvojot ne vienu vien komunikācijas misēkli un kultūršoku, jādomā, ka ar Samuela aktīvo rīcību un apņēmību, viņam izdosies realizēt daudzas idejas Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros, ko arī no sirds novēlam.

 

* Projekts “Let`s Rock 2016” ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Eiropas Savienības atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *