Home / Uncategorized / BJMK iekšējās kārtības noteikumi – līguma pielikums

BJMK iekšējās kārtības noteikumi – līguma pielikums

 1. BJMK telpās izmantot savus pārvelkamos apavus, novietot un pārvilkt apavus tam paredzētajā vietā.
 2. Nepiegružot telpas! Izlietotos iepakojumus iemest atkritumu grozā. Atstāt aiz sevis telpas tikpat kārtīgas kā nodarbības sākumā.
 3. Neienest telpās alkoholu un citas apreibinošas vielas, kā arī nelietot šādus izstrādājumus tuvāk par 20 metriem no BJMK.
 4. Nesmēķēt BJMK telpās. Pilngadīgajiem smēķētājiem atļauts smēķēt smēķēšanai paredzētā vietā. LR likumdošanā paredzētajā kārtībā šī vieta ir ne tuvāk kā 10 metrus no BJMK ieejas.
 5. Saudzēt aparatūru. Bez saskaņošanas ar BJMK personālu nelietot aparatūru vai instrumentus.
 6. Saudzēt jebkuru BJMK inventāru.
 7. Nepārnēsāt BJMK piederošas lietas (instrumentus, aksesuārus, aparatūru, vadus, u.c.)! Ja nepieciešams papildus aprīkojums, informēt par to kādu no BJMK darbiniekiem, pēc lietošanas atlikt vietā.
 8. Informēt BJMK personālu par aparatūras, instrumentu vai citu aksesuāru bojājumiem, kas radušies nodarbību vai mēģinājumu laikā.
 9. Segt materiālos zaudējumus, ja audzēkņa nodarbības laikā vai grupas mēģinājuma laikā tādi radušies aparatūrai vai instrumentiem, vai citam BJMK inventāram. Materiālie zaudējumi nav jāsedz, ja inventāra bojājumi radušies ilgstoša nolietojuma laikā. Lai īstenotu šo noteikumu, katru dienu vienu reizi telpas tiek pārbaudītas (kādā stāvoklī ir aprīkojums un telpa); Ja grupa vai nodarbības apmeklētājs neinformē par netīši vai tīši nodarītiem bojājumiem, BJMK ir spiests lūgt segt nodarījumu visām grupām un nodarbību apmeklētājiem, kas bojājumu konstatēšanas dienā, bijuši konkrētajā mācību telpā.
 10. BJMK neuzņemas atbildību par telpās atstātajām personīgajām mantām; mēs iesakām BJMK telpās neko neaizmirst.
 11. Noteikumi stājas spēkā līdz ar līguma parakstīšanas brīdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *