Home / Uncategorized / BJMK Rokskola uzņem jaunus audzēkņus!

BJMK Rokskola uzņem jaunus audzēkņus!

23. maijā plkst. 18:00 līdz 20:00 aicinām uz iestājinterviju/ uzņemšanu Privātajā mūzikas skolā “BJMK Rokskola” profesionālās ievirzes programmā ROKMŪZIKA 2019./2020. mācību gadam. Programmas ietvaros 5 gadu laikā audzēkņi (bērni un jaunieši no 10/11 gadu vecuma) apmeklē 7-8 mācību stundas nedēļā. Apgūst savu pamatspecialitāti – mūzikas instrumentu vai vokālu, mūzikas teoriju, ritmiku, mūzikas vēsturi, kā arī spēlē ansamblī un apgūst vienu vai vairākus izvēles instrumentus. Pamatinstrumenta, jeb specialitātes nodarbības notiek individuāli, pārējās nodarbībās grupā – ar savu rokskolas klasi.

Vairāk par programmu: http://bjmk.lv/rokskola/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *