Home / Uncategorized / Ieskats “Ekobrāļu” aktivitātēs

Ieskats “Ekobrāļu” aktivitātēs

Pašā vasaras noslēgumā BJMK jaunieši kopā ar citiem radošiem jauniešiem 5 dienas pavadīja treniņprogrammā “Ekobrāļi”, izstrādājot idejas, dizainu un noteikumus jaunām ekoloģiska rakstura un materiālu spēlēm. Šobrīd darba grupas izstrādātās ekospēļu idejas ir nonākušas pie speciālistiem, kas izveidos ekospēļu modeļus, pēc kuriem tālāk notiks spēļu ražošana.

Tomēr treniņprogrammā notika ne tikai spēļu veidošana, bet arī dažādas citādas aktivitātes. To, kā noritēja Ekobrāļu vakari, kuros katra darba grupa prezentēja savu īpašo kultūru ar tai raksturīgām tradīcijām, kas tika apgūts, mācoties citu meistarstiķus un pat to, kā nācās projekta gaitā iesaistīt vietējos iedzīvotājus, varat skatīt bildēs!

P.S. Dažas aktivitātes – piemēram, sēņošana, palikušas ārpus kadriem 🙂

Bildes skatīt šeit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *