Home / Uncategorized / Projektā „Mūzika vieno sabiedrību” jaunieši sniegs neparastus labdarības koncertus

Projektā „Mūzika vieno sabiedrību” jaunieši sniegs neparastus labdarības koncertus

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu
turpina pavasarī iesāktā projekta „Mūzika vieno sabiedrību” īstenošanu.
Jau rīt – 03.10.2020. – Jelgavā notiks trīs neparasti labdarības koncerti: BJMK jaunieši
sniegs koncertus piekabē, uz kuras būs izvietota mobila improvizēta skatuve. No vienas
koncertvietas uz citu piekabe tiks pārvietota ar kvadraciklu, bet paši jaunie mūziķi un
viņu atbalstītāji maršrutu veiks ar velosipēdiem.
Šie ir labdarības koncerti tādēļ, ka jaunieši tos sniedz brīvprātīgi un tie notiks vietās, kur
koncertdzīve nav ikdiena, un mūzika var kļūt par svētkiem: pirmā pietura plkst. 11.00 būs
slimnīcas “Ģintermuiža” pagalms, otrā pietura plkst. 12.30 Jelgavas pilsētas slimnīcas
pagalms, bet trešā pietura plkst. 14.00- VSAC “Zemgale” pagalms.
Klausītāji būs šo iestāžu pacienti, ārstniecības personāls, apkalpojošais personāls, kas
koncertus klausīsies pēc savām iespējām: no savām palātām vai istabām aiz logiem, vai arī,
ja iespējams, iznākot ārā pagalmā.
Šāds koncertu formāts izvēlēts gan kā drošākais pašreizējos apstākļos, gan arī kā kaut kas jauns
un interesants pašiem koncertu dalībniekiem. Pie reizes tā arī ir iespēja pavadīt šo dienu svaigā
gaisā kopā ar domubiedriem. Vieni no aktīvākajiem koncertu dalībniekiem būs “BJMK
Rokskolas” jaunieši.
Projekts “Mūzika vieno sabiedrību”paredzēts kā pasākumu kopums, kas vērsts uz saliedētu un
pilsoniski aktīvu jauniešu kopienas veidošanu Jelgavā un tās apkaimē. Nozīmīgākā mērķa grupa
projekta realizēšanas laikā ir bērni un jaunieši no Jelgavas ar dažādām sociālajām iespējām, un
projekta galvenais uzvedums ir parādīt šiem bērniem un jauniešiem, kādas ir iespējas iesaistīties
pilsoniskajos procesos un kādi no tā ir iespējamie ieguvumi viņiem pašiem un pārējai
sabiedrībai.
Projekta gaitā jau notikuši dažādi uz kopienas saliedēšanu vērsti pasākumi – brīvprātīgā darba
talkas, labdarības koncerti, lekcijas un festivāls.
Projekta „Mūzika vieno sabiedrību” realizētājorganizācija ir Biedrība „Bērnu un jauniešu
mūzikas klubs”, kas jau 15 gadus aktīvi darbojas Jelgavā, veicinot bērnu un jauniešu interesi un
aizraušanos ar mūziku kā kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu. BJMK līdz šim realizējis
dažādus projektus, kas saistīti ar jauniešu aktivitāti, integrāciju, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē,
kā arī kuplinājis Jelgavas muzikālo dzīvi ikdienā!
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par šī raksta saturu atbild biedrība “Bērnu un jauniešu
mūzikas klubs”

.