Home / Uncategorized / Spēles ar mūzikas teoriju

Spēles ar mūzikas teoriju

Šo sestdien, 9. novembrī plkst. 11.00 -14.00 BJMK telpās Dobeles ielā 68 notiks jau otrā Mūzikas teorijas diena, uz kuru aicināti visi BJMK audzēkņi, kā arī jebkurš, kam interesē mūzika.

Mūzikas teorijas dienas galvenā ideja ir neformālā veidā iepazīstināt ar mūziku, caur spēli atkārtot un iemācīties mūzikas teorijas un vēstures terminus un dažādus jautājumus, izmēģināt savas spējas radošā procesā. Savā ziņā Teorijas diena pat līdzinās BJMK tradicionālajiem spēļu vakariem, tikai viss ir par mūzikas tēmu Read More Here.

Mūzikas teorijas ideja radīta īpaši „BJMK Rokskolas” audzēkņiem, lai būtu papildus motivācija un interese vairāk iemācīties, bet gaidīsim arī tos BJMK audzēkņus (un citus  interesentus), kas pagaidām vēl teoriju nemācās, bet apgūst kāda instrumenta spēli vai dzied. Tas varētu būt labs sākums, gan lai iepazītos ar citiem BJMK audzēkņiem, gan lai uzzinātu to, ka arī teorija var būt radoša.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *