Home / apmainas / ARTbox.Challenge yourself

ARTbox.Challenge yourself

21.08.09 – 30.08.09 Jelgava

Kultūras un Mākslas centrs „Nātre” sadarbībā ar ES programmu „Jaunatne darbībā”rīkoja internacionālu jaunatnes apmaiņas projektu „ARTbox.Challenge yourself”.Projekta mērķis – popularizēt laikmetīgās mākslas nozīmi jauniešu personības attīstībā un starpkultūru dialoga veicināšanā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par laikmetīgo mākslu, mākslu kā mediju un mākslas vērtību aktīvas sabiedrības veicināšanā.

Projekts apvienoja 26 jauniešus no Ungārijas, Turcijas, Rumānijas, Slovākijas un Latvijas.
Projekta nosaukums ”ARTBox. Challenge Yourself” simbolizē mākslas kasti kā mākslinieka darbarīku komplektu un būs izaicinājums dalībniekiem pārbaudīt sevi un realizēt pārdrošas idejas. Jaunieši veidoja kompleksus mākslas darbus par tēmu
„ARTbox”, izmantojot Melnas KASTES simbolu kā cilvēka prātu un tam uzliktos ierobežojumus. Caur dažādām mākslas aktivitātēm tika attīstīts starpkultūru dialogs un veicināta savstarpējā tolerance, dažādu kultūru harmoniska līdzās pastāvēšana.

Projekta uzdevumi:
– Izzināt, apkopot kopīgo un atšķirīgo dažādās kultūrās, caur mākslas valodu nonākt pie kopīga rezultāta.
– Iepazīstināt un veicināt izpratni par mūsdienu laikmetīgās mākslas pasauli.
– Palīdzēt izprast mākslu kā mediju un kā to izmantot idejas realizēšanai un sabiedrības uzrunāšanai.
– Radošās darbnīcās rosināt domāšanu ar dažādām neformālām izglītības metodēm, veicināt aktīvu līdzdarbību kultūras procesos.

Projekta ietvaros tika realizētas dažādas aktivitātes:
– Multimediju performance Jelgavas Kultūras nama Baltajā kolonu zālē
– Ielu performances Jelgavas pilsētas gājēju ielā
– Internacionāls Kultūras vakars un prezentācijas mūzikas klubā „Jelgavas Krekli”
– Eiropas Kultūras nakts Bērnu un jauniešu mūzikas klubā
– Instalācija „ARTbox siltumnīca” Pedvāles mākslas parkā
– Instalācijas akcija kā plosta izveide un dalība „Piena paku regates” sacensībās
– FOTOkaste – projekta foto instalācijas atklāšana Jelgavas Pilī kā noslēguma izstāde.

Projekta sponsori un atbalstītāji:
Picorestorāns „Tami-Tami”, Mūzikas klubs „Jelgavas Krekli”, Tukuma Piens „Baltais”, Restorāns „Silva”, „Čilli Pica”, „Fāzer Maiznīca”, Aģentūra Kultūra,
Pedvāles mākslas parks, Bērnu un jauniešu mūzikas klubs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *