Home / Uncategorized / Augusta pēdējā nedēļā Jelgavu apdzīvo muzikālie pilsoņi

Augusta pēdējā nedēļā Jelgavu apdzīvo muzikālie pilsoņi

Biedrības „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) telpās sākusies BJMK organizēta starptautiska jauniešu apmaiņa „The Musical Citizen” („Muzikālais pilsonis). Jauniešu apmaiņā, kuras laikā dalībnieki dalīsies pieredzē, cits no cita iedvesmosies un apgūs jaunas rīcības metodes, izmantojot neformālās izglītības principus, piedalās 26 jaunieši no 4 valstīm – Latvijas, Bulgārijas, Itālijas un Rumānijas. Gandrīz visi apmaiņas dalībnieki ikdienā vai savā brīvajā laikā ir saistīti ar mūziku.

Jauniešu apmaiņas mērķis ir katram dalībniekam apzināties savas, kā potenciālā mūziķa, nodarbinātības iespējas. Uz to arī vērstas apmaiņas aktivitātes: notiek lomu spēles par nodarbinātību, par finansējuma piesaistīšanu, kuras varēs vērot un kļūt par līdzdalībniekiem arī vietējie iedzīvotāji. Laikā no 23. augusta līdz 2. septembrim šie jaunieši muzicēs gan savās nacionālajās grupās, gan projekta laikā veidotajos starptautiskajos mūzikas ansambļos. Tāpat šī projekta ietvaros norisinās dažādas starpkultūru aktivitātes, kas palīdz iepazīt un saprast dalībvalstu nacionālās iezīmes. Kā arī dalībniekiem tiek dota iespēja iepazīt Jelgavu un Latviju – jau apmeklēti „Piena, maizes un medus svētki” Jelgavā, plānots iepazīt Jelgavas un Latvijas vēsturi Jelgavas Svētās trīsvienības tornī, ekskursijas uz Rīgu un Tērvetes dabas parku.
Muzikālie pilsoņi šo 10 dienu laikā sniegs vairākus muzikālus priekšnesumus, no kuriem lielāko daļu bez maksas ir iespējams apmeklēt jebkuram jelgavniekam un pilsētas viesiem:

24.08. BJMK zālē (Dobeles ielā 68) jau notika dalībvalstu nacionālo dziesmu vakars;

26.08. pl. 20:00 Jam session jeb muzikālā improvizācija „Melno Cepurīšu Balerijā”;

29.08. pēcpusdienā viesošānās ar speciāli sagatavotu programmu “Mūzika vieno” Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā;

28.08. un 30.08. starpkultūru vakari BJMK zālē;

31.08. no pl. 17:00 kafejnīcas „Silva” vasaras nojumē projekta „Muzikālais pilsonis” noslēguma koncerts ar interesantākajām projekta gaitā tapušajām un apgūtajām dziesmām.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *