Home / apmainas / THE MUSICAL CITIZEN

THE MUSICAL CITIZEN

Atskats uz jauniešu apmaiņu „The Musical Citizen” bildēs

Muzikālie pilsoņi atgriezušies mājās, bet par paveikto apmaiņas laikā varam turpināt atcerēties! Dalībnieki turpina uzturēt kontaktus un dalīties ar fotogrāfijām sociālajos tīklos, ir radušās daudzas draudzības un visi ir iedvesmoti gan turpmākai muzicēšanai, gan sadarbībai!

Tikmēr Latvijas grupas dalībnieki no BJMK atlasījuši tiešām nedaudzas no visām apmaiņas laikā tapušajām fotogrāfijām, lai jebkuram varētu rasties priekšstats par to, kas notika pie mums apmaiņā. Jaunieši apgalvo, ka tā bijusi viņu līdz šim labākā apmaiņu pieredze!

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Augusta pēdējā nedēļā Jelgavu apdzīvo muzikālie pilsoņi

Biedrības „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) telpās sākusies BJMK organizēta starptautiska jauniešu apmaiņa „The Musical Citizen” („Muzikālais pilsonis). Jauniešu apmaiņā, kuras laikā dalībnieki dalīsies pieredzē, cits no cita iedvesmosies un apgūs jaunas rīcības metodes, izmantojot neformālās izglītības principus, piedalās 26 jaunieši no 4 valstīm – Latvijas, Bulgārijas, Itālijas un Rumānijas. Gandrīz visi apmaiņas dalībnieki ikdienā vai savā brīvajā laikā ir saistīti ar mūziku.

Jauniešu apmaiņas mērķis ir katram dalībniekam apzināties savas, kā potenciālā mūziķa, nodarbinātības iespējas. Uz to arī vērstas apmaiņas aktivitātes: notiek lomu spēles par nodarbinātību, par finansējuma piesaistīšanu, kuras varēs vērot un kļūt par līdzdalībniekiem arī vietējie iedzīvotāji. Laikā no 23. augusta līdz 2. septembrim šie jaunieši muzicēs gan savās nacionālajās grupās, gan projekta laikā veidotajos starptautiskajos mūzikas ansambļos. Tāpat šī projekta ietvaros norisinās dažādas starpkultūru aktivitātes, kas palīdz iepazīt un saprast dalībvalstu nacionālās iezīmes. Kā arī dalībniekiem tiek dota iespēja iepazīt Jelgavu un Latviju – jau apmeklēti „Piena, maizes un medus svētki” Jelgavā, plānots iepazīt Jelgavas un Latvijas vēsturi Jelgavas Svētās trīsvienības tornī, ekskursijas uz Rīgu un Tērvetes dabas parku.
Muzikālie pilsoņi šo 10 dienu laikā sniegs vairākus muzikālus priekšnesumus, no kuriem lielāko daļu bez maksas ir iespējams apmeklēt jebkuram jelgavniekam un pilsētas viesiem:

24.08. BJMK zālē (Dobeles ielā 68) jau notika dalībvalstu nacionālo dziesmu vakars;

26.08. pl. 20:00 Jam session jeb muzikālā improvizācija „Melno Cepurīšu Balerijā”;

29.08. pēcpusdienā viesošānās ar speciāli sagatavotu programmu “Mūzika vieno” Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā;

28.08. un 30.08. starpkultūru vakari BJMK zālē;

31.08. no pl. 17:00 kafejnīcas „Silva” vasaras nojumē projekta „Muzikālais pilsonis” noslēguma koncerts ar interesantākajām projekta gaitā tapušajām un apgūtajām dziesmām.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

jaunatne_darbiba_logo-300x108

“The Musical Citizen” tuvojas izskaņai

Jau rīt no rīta mūsu jaunie Rumāņu, Itāļu un Bulgāru draugi dosies mājās. Taču vēl šodien mēs izbaudām programmas “Jaunatne darbībā” sniegto iespēju iepazīt citu tautu kultūru un mūziku! Vakar, 31.08. kafejnīcas “Silva” āra terasē izskanēja brīnišķīgs koncerts, kura laikā katram garāmgājējam bija iespēja klausīties projekta laikā kopīgi radīto mūziku. Taču šovakar dosimies uz Melno Cepurīšu Baleriju, kur notiks pārsteiguma koncerts un projekta noslēguma ballīte! 🙂

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

jaunatne_darbiba_logo-300x108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *