Home / apmainas / THE SOUND OF VOLUNTEERING

THE SOUND OF VOLUNTEERING

BJMK sadarbībā ar ES programmu „Jaunatne Darbībā” no 15. līdz 25. augustam Jelgavā īstenoja muzikālu starptautiskas jauniešu apmaiņas projektu THE SOUND of VOLUNTEERING. Projekta mērķis – ar mūzikas starpniecību popularizēt brīvprātīgā darba nozīmi jauniešu vidū. Tajā piedalījās 29 jaunieši no sešām dalībvalstīm – Latvijas, Itālijas, Turcijas, Bulgārijas, Francijas un Rumānijas.

Desmit dienu laikā notika vairākas publiskās aktivitātes, kas noslēdzās 24. augusta vakarā, kad biedrība BJMK kopā ar projekta THE SOUND OF VOLUNTEERING dalībniekiem ielūdza visus jelgavniekus un mūzikas mīļotājus uz 3 stundas ilgu projekta noslēguma koncertu Jelgavas mazajā brodvejā -restorāna „Silva” terasē, Driksas ielā. Koncertā skanēja Turcijas, Francijas, Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas un Latvijas populārās dziesmas, kā arī projekta laikā radītās dziesmas un aranžējumi, kas tapa dažādu valstu pārstāvjiem spēlējot īpaši projekta laikā izveidotās muzikālās apvienībās. Kā bija vērojams, skatītājiem koncerts ļoti patika, jo daudzi dejoja un ar skaļām ovācijām atbalstīja projekta dalībniekus.

Kā viena no pirmajām muzikālajām aktivitātēm projekta laikā bija Jam session (kopā muzicēšana, improvizācija) Jelgavas „Melno cepurīšu Balerijā” un akcija „Brīvprātīgais pilsētā”, kuras laikā tika veikti mazi brīvprātīgie darbi, iepriecinot jelgavniekus – dāvāti apskāvieni, baloni un konfektes, skandinātas dziesmas un rīkotas zināšanu pārbaudes spēles par kādu no dalībvalstīm. Vērienīga pieredze jauniešiem bija dalība „Rīgai 810” svētku svinībās „Ielu mūzikas dienā” 20.augustā, muzicējot un izpildot dažādu tautu nacionālās un populārās dziesmas pie „Zviedru vārtiem”. Izskanējis arī labdarības koncerts Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā. Dalībnieki bija padomājuši, kā īpaši iesaistīt un iepriecināt bērnus ne tikai kā koncerta klausītājus, bet arī ļaujot līdzdarboties.

Īsi pirms projekta noslēguma dalībniekiem bija iespēja iepazīt Tērvetes dabas parku caur īpašu akciju „Treassure Planking”, kurā bija jāprot apvienot orientēšanās un radošas domāšanas spēja. Pēcpusdienā daudzi no ārzemju viesiem priecājās par iespēju pirmo reizi nogaršot zupu, kas tapusi uz ugunskura uguns.

Latvijas grupu projektā pārstāvēja pieci jaunieši, kas arī ikdienā aktīvi iesaistās BJMK dzīvē: Artūrs Knope, Pauls Jaks, Dārta Apsīte, Miks Kancevičs un Liāna Mihailova.

Projekta laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes (mācīties kopā citam no cita; mācīties darot).
Šāda pasākums tiek organizēts, jo saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads (Eiropas gads). Eiropas gada virsmērķis ir veicināt un atbalstīt dalībvalstu, vietējo un reģionu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienus radīt labvēlīgus nosacījumus brīvprātīgā darba veikšanai Eiropas Savienībā (ES).

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

HOW TO ENJOY VOLUNTEERING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *