Home / Uncategorized / BJMK Rokskolas audzēkņiem!

BJMK Rokskolas audzēkņiem!

Rokskolas audzēkņi un audzēkņu vecāki! (Tie, kas mācās pilnajā programmā, nedēļā apmeklējot 6-8 nod., piemēram, ritmiku, mācību ansambli, mūzikas vēsturi, u.c. citus priekšmetus, kas pieejami tikai BJMK Rokskolas akreditētās programmas “Rokmūzika” audzēkņiem)

Rokskolas stundu saraksts 2014./2015. mācību gadam tiks izziņots 2. septembrī sākot no pl. 17:00. Attiecīgi tad arī rokskolnieki varēs nākt rezervēt individuālo nodarbību laikus! Audzēkņus gaidīsim pa klasēm, aptuveni minētajos laikos:

17:00 5.klase

17:30 4.a klase

18:00 4.b klase

18:30 3. Klase

18:45 2. un 1. Klase

19:30 Rokskolas absolventi, kas vēlas turpināt apmeklēt individuālās nodarbības

Jebkādu jautājumu gadījumā, droši zvaniet! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *