Home / apmainas / Lifelong Education

Lifelong Education

Pavisam nesen Jelgavas pilsētā viesojās 30 jaunieši no 5 dažādām Eiropas valstīm: Itālijas, Spānijas, Bulgārijas, Slovēnijas un Latvijas. No 12. līdz 18. oktobrim viņu apmešanās vieta bija Bērnu un jauniešu mūzikas kluba viesmīlīgās telpas, kurās viņi bija ieradušies, lai piedalītos jauniešu organizācijas „Do it creative” veidotajā projektā „Lifelong education”, kas tika realizēts pateicoties Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” atbalstam.

Viens no projekta galvenajiem mērķiem bija aicināt jauniešus paust savu viedokli par izglītības sistēmā pastāvošo kārtību, izteikt priekšlikumus tās uzlabošanai un ar dažādu aktivitāšu palīdzību veidot savu ideālas izglītības iestādes modeli, kurā tika ietverts, piemēram, skolēna un skolotāja tēls, stundu saraksts, ēdienkarte, telpu izkārtojums.
Tā kā projektā piedalījās arī topošie skolotāji, pasniedzēji, bija jūtama īpaša motivācija un nopietna attieksme pret projekta aktivitātēm.

Liela nozīme visas nedēļas laikā tika piešķirta tieši neformālajai izglītībai un tam, lai jaunieši mācītos cits no cita, tāpēc viņiem bija iespēja iejusties arī skolotāja lomā, kad viņi pārējiem projekta dalībniekiem vadīja sporta nodarbības un svešvalodu stundas. Tā bija lieliska iespēja parādīt savu izpratni par to, kādām vajadzētu būt sporta nodarbībām skolās, un veidu, kā, viņuprāt, ātrāk, interesantāk, kvalitatīvāk iemācīt un apgūt jaunu valodu.

Kā vizuāls Latvijas izglītības iestādes piemērs jauniešiem bija Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kurā viņi tikai laipni sagaidīti ar Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentu svaigi ceptu maizes klaipu, iepazīstināti ar laboratoriju apstākļiem, mācību telpām, Jelgavas pils muzeju, studentu kopmītnēm.

Tika diskutēts arī par izglītības līmeņa nozīmi karjeras veidošanā, kurā diezgan vienlīdzīgā sastāvā izveidojās divas grupas: viena apgalvoja, ka izglītības līmenim ir liela nozīme nākotnes, karjeras veidošanā, ka bez izglītības cilvēks neko nevar sasniegt, bet otra ar visiem spēkiem apstrīdēja iepriekšminēto attieksmi. Diskusijas noslēgumā, lai arī katrs palika pie sava viedokļa, uzvarēja draudzība!

Sakām lielu paldies visiem projekta „Lifelong Education” atbalstītajiem un dalībniekiem find more.
Īpaša pateicība Endijam, Frīdim, Mārim un Eduardam par dzīvās mūzikas koncertu un muzikālo pavadījumu improvizētajai karaokei projekta dalībnieku izpildījumā. Un Zanei paldies par palīdzīgu roku saimnieciskajos jautājumos 🙂

Organizācija „Do it creative”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *